משאבי אנוש

ניהול כח האדם בארגון הינו מערך חשוב מאין כמותו ומעקב תדיר אחר מצבת העובדים 

עוד תוכלו למצוא במערכת משאבי אנוש:

  • ניתוח מצבת כח האדם, שכר לפי מחלקות ולפי תפקידים.
  • ניהול מועמדים פוטנציאלים וסטאטוס נוכחי שלהם.
  • שעות עבודה של עובדים – כמות שעות ממוצעות למשמרת, ניתוח לפי מחלקות.
  • ניתוח קורסים ואימון של עובדים.
  • שילוב המידע בין השכר והמכירות מאפשר תמונת מצב של יעילות לפי עובד ועל הכדאיות של להחזיק אותו.